GBGGZ versus SGGZ

De aangesloten psychologen van PsyZorg zijn werkzaam binnen de Basis GGZ, niet te verwarren met de Specialistische GGZ. De Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matige problematiek en is relatief kortdurend van aard. De specialistische GGZ is gericht op de meer complexe problematiek en betreft dan ook vaak een langer durende behandeling.

Wanneer je een BGGZ-verwijzing (van de huisarts) hebt (gedateerd voor het eerste gesprek met een psycholoog), is het aantal vergoede sessies afhankelijk van de aard en de ernst van je problemen en met de voorwaarde dat er een DSM-IV diagnose kan worden gesteld.

De Basis GGZ werkt met 5 zorgproducten: Kort, Middel, Intensief, Chronisch en een onvolledig product. Elk van deze zorgproducten is vastgesteld op een gemiddeld aantal minuten 300 min. -500 min. - 750 min - 750 min – 120 min. De gehele behandeling door de psycholoog (contacttijd, verslaglegging/administratie, emailcontact, dossiervorming, overleg/consultatie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden.

Aanmeldklachten kunnen oa zijn: angst, chronische stress, depressie of dwangstoornissen, …….. Iedere psycholoog heeft zijn eigen specialisme te zien op de verschillende websites. Daar vind je ook het therapieaanbod van die specifieke psycholoog.