Kosten en vergoedingen

De kosten voor behandeling door een GZ-psycholoog worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, indien u een geldige verwijzing heeft van huisarts of medisch specialist. In de basiszorg geldt de wettelijke eigen risico, die door de zorgverzekering bij uzelf in rekening wordt gebracht. De kosten worden per consult gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. NB: Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, specifieke fobieën en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) worden niet vanuit het basispakket vergoed. Deze sessies moet u zelf betalen. Door sommige verzekeraars is dit wel in het aanvullende pakket opgenomen. Dit kunt u informeren bij uw zorgverzekering.
Heeft u (of wilt u) geen verwijsbrief van de arts, dan kunt u zich toch aanmelden, maar moet u de behandeling zelf betalen.
Verwijzing (huis)arts: Op de verwijsbrief moet staan: een datum van afgifte (die voorafgaat aan uw eerste gesprek met de psycholoog); een (vermoedelijke) DSM-diagnose; dat het gaat om een verwijzing naar Generalistische Basis-GGZ; en de zgn. AGB-code, adres en de handtekening van de arts.
De verwijsbrief kan digitaal door de arts naar uw psycholoog gestuurd worden, of in papieren versie aan u meegegeven worden zodat u die zelf afgeeft aan de psycholoog. Het is eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een verwijsbrief.