Psychologenpraktijk Perspectief | Marian Vromen

Marian Vromen

Contact opnemen

Psychologenpraktijk Perspectief Nijmegen | Marian Vromen

Meestel kunt u zelf uw vragen en problemen oplossen, eventueel met hulp van mensen in uw omgeving. Soms lukt dat niet en dan is er meer professionele hulp van een psycholoog nodig.

Psychologenpraktijk Perspectief is een zelfstandig gevestigde eerstelijnspraktijk voor psychologische en psychosociale zorg op een breed vlak van vragen, klachten en problemen. In voorkomende gevallen wordt er ook langerdurende zorg geleverd, overbruggingszorg, nazorg of vinger-aan-de-pols-gesprekken.

Een aparte poot van de praktijk omvat onderzoek, advies en begeleiding bij mensen die in willen treden bij een religieze orde of gemeenschap of die priester wilen worden.

Psychodiagnostiek

Een apart onderdeel van mijn werk is het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van advies, begeleiding en onderzoek bij mensen die in willen treden bij een religieuze orde of congregatie, of die priester willen worden.

Praktijk in het kort

 • psychologische hulpverlening en diagnostiek
 • voor mensen vanaf 16 jaar
 • voor psychische en psychosociale problemen waarvoor geen acute behandeling nodig is
 • de behandeling wordt afgestemd op wat u nodig heeft
 • er is aandacht voor uw levensbeschouwelijke achtergrond
 • er is speciale aandacht voor ouderen
 • kleine zelfstandige praktijk
 • snelle start van de behandeling

Voor wie?

Bij mij kunnen mensen vanaf 16 jaar terecht met uiteenlopende psychische vragen en problemen. Voorbeelden zijn:

 • stress en spanningsklachten;
 • moeheid en lusteloosheid;
 • somberheid, depressiviteit;
 • eenzaamheidsgevoelens, rouwproblematiek;
 • problemen in de relatie met anderen, thuis of elders;
 • faalangst, minderwaardighedsgevoel, gebrek aan zelfvertrouwen;
 • angst, onrust of paniek;
 • dwangmatig gedrag of telkens terugkerende gedachten;
 • geen keuze kunnen maken;
 • negatieve opstelling, opstandigheid, ineffectief verzet;
 • vage lichamelijke klachten zonder medische oorzaak;
 • het eigen leven willen veranderen, maar niet weten hoe of in welke richting;
 • geen zicht (meer) op wat de persoon motiveert in zijn leven;
 • zingevingsvragen;
 • schuldgevoelens;
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, een plek willen geven aan gebeurtenissen uit het verleden;

Er zijn natuurlijk nog allerlei andere psychische vragen en klachten. Centraal staat dat de persoon uit balans is. Hij voelt zich belemmerd in zijn dagelijks functioneren en het lukt niet om op eigen kracht tot verandering te komen. Ook dan kan het goed zijn om hulp bij een psycholoog te zoeken.

Contact

Psychologenpraktijk Perspectief
Marian Vromen-Duives
Reestraat 34
6531 JM  Nijmegen

tel: 024 - 3506950 (eventueel voicemail inspreken met naam en telefoonnummer, ik bel dan zo snel mogelijk terug)

e-mail: praktijk.vromen@solcon.nl

http://www.psychologenpraktijkvromen.nl