Psychologiepraktijk Op Heij Nijmegen | Ine Op Heij

Ine Op Heij

Psychologiepraktijk Op Heij Nijmegen | Ine Op Heij

Adres:

Psychologiepraktijk Op Heij Nijmegen
Willem Schiffstraat 19
6525 BR Nijmegen
024 322 3435
E. info@op-heij.nl
http://www.op-heij.nl
Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij 09.00-09.30 uur.
Behandeling kan volgens afspraak plaatsvinden van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur, eventueel ook in het weekend.

Over Ine Op Heij:
KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOOG
In mijn praktijk komen (zeer jonge) kinderen, jongeren en (bijna) volwassenen met uiteenlopende vraagstellingen en problematieken. Het kan gaan om gedragsproblemen of cognitieve en sociaal-emotionele vraagstukken van allerlei aard. Mijn doel is om de (jonge) mens zicht te geven op wat hij voelt en hoe hij daarmee kan omgaan. De ontplooiing van het gevoelsleven die daarmee op gang komt, draagt in hoge mate bij aan groei en ontwikkeling.
De behandeling gebeurt uitsluitend in een evidence based vorm die aansluit bij de vraag en de behoefte van de cliënt. Het kan bijvoorbeeld gaan om speltherapie, psycho-educatie,  opvoedondersteuning, ouderbegeleiding of om combinaties.
De basis van mijn werkwijze ligt in psychologische en authentieke haptonomische principes.
GZ-PSYCHOLOOG
Soms doen zich in het leven vraagstukken en klachten voor die vragen om ondersteuning door een GZ-Psycholoog ( voluit Generalistische Basis GGZ, voorheen eerstelijnspsycholoog). Voor een cliënt die een probleem ervaart, is het soms moeilijk zicht te krijgen op wat er speelt en vervolgens mogelijkheden te ontdekken om met een situatie om te gaan.
Ik kijk samen met de cliënt naar wat hij of zij ervaart en voelt en hoe er persoonlijke groei kan plaatsvinden door op een andere manier met de vraagstukken om te gaan.
Gemiddeld zijn acht tot tien consulten voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. De behandeling gebeurt aan de hand van een evidence based aanpak, waarbij ik gebruik maak van haptonomische principes.
HAPTOPSYCHAGOOG
De haptopsychagoog begeleidt (jonge) mensen naar een harmonische gevoelsontplooiing,zelfbewustzijn en onafhankelijkheid. Er wordt gewerkt aan een besef van compleet zijn en zelfverantwoordelijkheid, dat de basis vormt voor het vermogen om affectieve contacten aan te gaan en te onderhouden. De haptopsychagoog maakt gevoelens tastbaar en concreet en daarmee worden ze hanteerbaar.Vanwege deze positieve benadering is de haptopyschagogie effectief voor jonge mensen met groei- en rijpingsvragen en problemen met intermenselijke contacten.

Registraties:
Kinder- en jeugdpsycholoog - GZ Psycholoog – Haptopsychagoog