Peters Psychotherapie - Praktijk voor congnitieve gedrags en directieve therapie

Wilma Peters

Contact opnemen

Peters Psychotherapie - Praktijk voor congnitieve gedrags en directieve therapie

Elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen unieke klachtenbeeld. In de behandeling zijn wij erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar problematiek. Door zoveel mogelijk aan te sluiten voorkomen we dat een behandeling te kort (te weinig omvattend) of te lang (te veel omvattend) is. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de protocollaire behandeling van tal van stoornissen. Wij bepalen op basis van diagnostiek welke onderdelen van welke protocollen zinvol zijn, dit bespoedigt de behandeling.

Onze praktijk kenmerkt zich door een nuchtere werkwijze waarbij wij samen met u zoeken hoe de problemen in elkaar zitten. In onderling overleg worden concrete doelen gesteld waarna wij op basis van onze kennis een concreet therapieplan aan u voorstellen. Wij vinden het belangrijk dat u zelf leert hoe u weer grip kunt krijgen op uw klachten.

Therapievormen

Wij maken veel gebruik van bewezen technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Hoe men denkt (cognitie) en hoe men doet (gedrag) bepaalt immers voor een groot deel hoe men zich voelt. (zie voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie de website van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie www.vgct.nl).

Maar wij kunnen en doen ook meer, bijvoorbeeld:

 • Directieve therapie (vaak kortdurend, pragmatisch, klachtgericht)
 • EMDR (bij traumatische ervaringen; zie voor meer info www.emdr.nl)
 • Partner-Relatietherapie (bij relatieproblemen)
 • Systeemtherapie (bij gezinsproblematiek en opvoedingsproblemen)
 • Hypnotherapie (bijvoorbeeld bij pijnklachten, ontspanning)
 • Behaviouristische therapie (bijvoorbeeld bij chronische vermoeidheidsklachten, leren omgaan met medische beperkingen)
 • Cliëntgerichte Psychotherapie (inzichtgevende therapie)

Bij de behandeling is er een duidelijk onderscheid tussen eerstelijns psychologische hulp (BGGGZ) en psychotherapie (SGGZ):

 • BGGGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies). De behandeling is gericht op het verminderen en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit en aanmeldingsklachten en de hulpvraag. De methode hierbij is veelal cognitieve gedragstherapie.
 • SGGZ: duurt langer (meer dan 12 sessies). Bij gecompliceerde problematiek zal er ook aandacht zijn voor inzicht in eigen functioneren en voor de persoonlijkheid van de cliënt. Technieken die hierbij gebruikt kunnen worden zijn cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie en b.v. schematherapie.

Behandelingen

Onze specialisatie is breed. Wij kunnen deskundige hulp bieden bij de volgende klachten:

 • angsten en spanningen
 • dwangmatig gedrag en steeds terugkerende nare gedachten
 • onzekerheid in de omgang met anderen
 • depressieve gevoelens- onverwerkte trauma (`s)
 • moeite met verwerken van ingrijpende levensgebeurtenissen
 • storende lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • problemen samenhangend met uw werksituatie, bv. burnout klachten
 • ongewenst gewoontegedrag
 • levensfase problematiek
 • relatieproblematiek
 • problemen bij de opvoeding van uw kinderen

Contact

Peters Psychotherapie
Weezenhof 61-32
6536 AL Nijmegen
Telefoon: 024 3446211
e-mail: info@pptherapie.nl

Web: http://www.pptherapie.nl