Psychologen praktijk Verkaart & Bekkers Nijmegen - Wilma Bekkers

Wilma Bekkers

Contact opnemen

Psychologen praktijk Verkaart & Bekkers Nijmegen - Wilma Bekkers

We bieden u een deskundig totaalaanbod aan hulp. We staan voor integriteit, respect en vertrouwen. We nodigen u uit om kennis te nemen van wat wij aanbieden om uw psychische problemen en klachten te behandelen om te komen tot meer kwaliteit van leven.We zijn laagdrempelig en streven er naar om geen wachtlijst te hebben. In de regel kunt u binnen een of twee weken terecht.

Eerstelijns gezondheidscentrum waar 10 huisartsen en verschillende paramedische disciplines werkzaamzijn waarmee desgewenst samengewerkt wordt.
www.mcsa.praktijkinfo.nl

We bieden zowel Generalistische Basis GGZ* (voorheen eerstelijnspsychologische zorg) als Specialistische GGZ** (voorheen psychotherapie).

*Bij de Generalistische Basis GGZ gaat het om kortdurende klachtgerichte behandelingen (maximaal 12-14 sessies) gericht op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren in de leef-, woon- en werksituatie.

**Specialistische GGZ is langduriger (15-50 sessies) en intensiever, gericht op klachtvermindering maar ook op diepgaandere veranderingen in het persoonlijk functioneren.

Wilma Bekkers

Wilma Bekkers - Werkzaam op de locatie in Nijmegen

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als docent psychologie werk ik alweer meer dan 23 jaar in de hulpverlening waarvan 15 jaar in eigen praktijk.

Als GZ-Eerstelijnspsycholoog (NIP) doe ik met name kortdurende behandelingen bij volwassenen met een groot scala aan licht tot matig ernstige psychische klachten en problemen.

Te denken valt aan angst- en stemmingsstoornissen, somatoforme klachten, overbelasting en verwerkingsproblemen. Bovendien heb ik me gespecialiseerd in seksuele problematiek.

Ik kijk analytisch en breng samen met u structuur aan en maak daarbij gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, uit de psychodynamische therapie en werk zo mogelijk oplossingsgericht.

Ik houd rekening met de wensen en mogelijkheden van elke client en probeer steeds klachten en problemen te begrijpen in de context van de client.

We behandelen uiteenlopende klachten zoals als stemmingsklachten, angst- en paniekklachten relatieproblemen, rouw en verliesverwerking, seksuele problemen, overspannenheid, burn-out, (medisch onverklaarbare) lichamelijke klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Tevens is er ruimte voor zingevingsvragen.

Kosten en Vergoedingen

Wij hebben met alle grote zorgverzekeraars een contract af gesloten.

Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Met ingang van 2014 is de eigen bijdrage vervallen. Wel moet u rekening houden met het wettelijk vastgesteld minimale eigen risico dat in 2015 €375,- bedraagt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Niet alle psychische stoornissen en klachten vallen onder de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen en werk gerelateerde klachten niet meer vergoed. Mogelijk vergoedt de werkgever deze wel of heeft u een aanvullende verzekering die deze klachten vergoedt.

Onverzekerde zorg dient u zelf te betalen. Hiervoor geldt niet het genoemde wettelijk eigen risico. Zonder vergoeding is het tarief €85,- per sessie.
Indien u niet verschijnt op een afspraak of u zegt deze niet tijdig af (d.w.z. minimaal 24 uur van te voren) krijgt u hiervoor een rekening van €50,-. De zorgverzekeraar vergoedt deze niet.

Jeugdzorg wordt gefinancierd vanaf 2015 door de gemeente. De financiering wordt door de praktijk samen met de ouders van de minderjarige cliënt met de gemeente geregeld.

Contact

Medisch Centrum Sint Anna
Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen

024 - 3555239 (13:00 - 14:00 uur)