Psychologie Praktijk Nijmegen

Psychologie Praktijk Nijmegen

Contact opnemen

Psychologie Praktijk Nijmegen

Als u last heeft van psychische klachten, emotionele problemen of onverklaarde lichamelijke klachten en het lukt u niet om er zelf of met hulp van familie en vrienden uit te komen, bent u mogelijk gebaat bij professionele psychologische hulp. Bij Psychologie Praktijk Nijmegen kunt u voor vrijwel alle veelvoorkomende klachten terecht, oa. angst & stemmingsklachten, onzekerheid, paniek, ingrijpende ervaringen.

Voor welke klachten kunt u bij de praktijk terecht? U kunt bij ons terecht wanneer u last heeft van onder meer:

 • angst- en spanningsklachten, fobieën
 • somberheidklachten of stemmingswisselingen
 • overspannenheid / burnout
 • onverwerkte verlieservaringen
 • traumatische ervaringen
 • dwangklachten of dwanghandelingen
 • moeite om voor uzelf op te komen
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • levensfaseproblemen
 • partner-relatieproblemen
 • tinnitus / oorsuizen

Suzanne Houdijk

Ik ben Suzanne Houdijk. Ik heb in Nijmegen psychologie gestudeerd. Deze studie heb ik afgewisseld met verschillende reiservaringen en uiteenlopende werkervaringen: van werken in de horeca, vrijwilligerswerk in een kindertehuis in Afrika tot het geven van les aan eerderejaars studenten aan de universiteit. Overeenkomst tussen deze uiteenlopende ervaringen was altijd dat mijn interesse in motivaties, beleving en gedrag van mensen een centrale rol had. Leidend in mijn werk als psycholoog is dan ook vooral het samen met de cliënt zoeken naar meer inzicht en begrip van het eigen gedrag, van waaruit mogelijkheden voor verandering gezocht kunnen worden zodat de cliënt de eigen kracht (terug)vindt.

Werkervaring

Na mijn afstuderen in de klinische psychologie in 2003 ben ik als docent en trainer werkzaam geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast heb ik gedurende enkele jaren als freelancer psychiatrische expertises verricht. Vanaf 2004 werk ik binnen de GGZ. Mijn specifieke aandachtsgebieden waren lange tijd m.n. persoonlijkheidsproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten. Sinds 2010 werk ik met mensen met autismespectrumproblematiek (ASS), waarbij een scala aan bijkomende klachten (bv angst, stemmingsklachten, trauma) en grote uitdagingen op verschillende levensgebieden (bv relatieproblemen, werkproblemen, problemen in de sociale context) vaak een essentieel onderdeel van de problematiek vormen. Binnen mijn werk in de GGZ heb ik zodoende ruime ervaring opgedaan met onder andere angst- en stemmingsklachten, spanningsklachten en burnout, levensfaseproblemen, identiteitsvragen, relatieproblematiek, en diagnostiek en begeleiding van mensen met ASS. Ik heb in de loop van de jaren zowel gewerkt met individuele behandelingen, als met groeps- en deeltijdbehandeling. Tevens ben ik betrokken geweest bij het opleiden van aankomende psychologen. In 2009 ben ik gestart met mijn werk binnen Psychologie Praktijk Nijmegen. Hierin heb ik mij in de loop van de afgelopen jaren verder ontwikkeld op het vlak van het kortdurend en focaal werken. Binnen dit kader van kortdurende behandeling is mijn doel het vlot trekken van gestagneerde processen, zodat de cliënt weer in beweging kan komen en zelfstandig verder kan, i.p.v. vast te blijven zitten in een gebrek aan perspectief.

Opleidingen en registraties

 • doctoraal klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • postdoctorale opleiding gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • NIP lid en psycholoog NIP
 • cursussen kortdurende cognitief gedragstherapeutische en oplossingsgerichte behandeling
 • diverse cursussen psychodiagnostiek
 • verschillende cursussen op het gebied van autisme en emdr-opleiding

Contact

Psychologie Praktijk Nijmegen
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
T. 06-10233179
E. psychologiepraktijknijmegen@live.nl

http://www.psychologiepraktijknijmegen.nl