Sophie de Jong

Sophie de Jong

Contact opnemen

Sophie de Jong

 
Psychologiepraktijk Nijmegen
Graafseweg 274
6532ZV  Nijmegen
Tel: 06 16622261
www.psychologiepraktijknijmegen.nl
info@psychologiepraktijknijmegen.nl
 
GZ-Psycholoog BIG (69062991725)
Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg
Cognitief gedragstherapeut VGCt
EMDR Europe practitioner VEN
Basis Schematherapeut

In 1996 rondde ik mijn psychologiestudie (geestelijke gezondheidkunde) af in Maastricht. Sindsdien ben ik werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. De eerste jaren binnen de specialistische GGZ, waar ik ervaring heb op kunnen doen met uiteenlopende doelgroepen (speciale affiniteit houd ik voor de groep doven en slechthorenden) en de vele verschillende psychiatrische problematieken.
In de loop der jaren heb ik de postdoctorale opleidingen gezondheidszorgpsychologie en cognitieve gedragstherapie afgerond. Later heb ik me ook bekwaamd in EMDR en schematherapie. De verschillende therapieën zal ik combineren, zodat ze elkaar aanvullen.
In 2010 heb ik, eerst een gedeeltelijke, overstap gemaakt naar de basis GGZ, hetgeen in 2016 heeft geleid tot een overname van deze praktijk, samen met collega Suzanne Houdijk. Sindsdien heb ik me volledig toegelegd op het behandelen binnen de basis GGZ.
Het werken met korter durende trajecten stimuleert zowel de cliënt als mij om doelgericht te werken. Het sluit aan bij de veerkracht van mensen, ondanks geleden tegenslagen, maar ook bij mij persoonlijk. Ik zal u altijd analytisch benaderen op een directieve wijze met veel empathie. Vriendelijk confronterend met humor gericht op inzicht en autonomie.
Mijn doel is mensen helpen bij het vinden of ontwikkelen van hun eigen competenties, kwaliteiten en (nieuwe) inzichten, waardoor zij in staat zijn op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Door dat toegenomen perspectief zullen de aanvankelijke klachten afnemen of leefbaar worden.