Josette van Luytelaar

Josette van Luytelaar

Contact opnemen

Psychologiepraktijk Josette van Luytelaar

Lichaamsgerichte psychologie - Josette van Luytelaar

  • Lichaamsgericht psycholoog (NIP)
  • Eerstelijns- en gz-psycholoog (BIG/LVE)
  • Seksuoloog lid NVVS
  • Bio-energetisch analytisch therapeut, trainer en supervisor
  • Bodynamic practitioner en trainer
  • EMDR therapeut
  • Mindfulness trainer

Mijn lichaamsgericht werken vindt plaats vanuit de principes van de Bio-energetische Analyse (A. Lowen) en de Bodynamic Analysis (L. Marcher). Deze benadering gaat ervan uit dat de psychologische ontwikkeling van het kind in fasen verloopt, van voor de geboorte tot aan de volwassenheid. In elke fase speelt een psychologisch thema een rol in de ontwikkeling van de relatie van het kind tot belangrijke anderen in zijn/haar omgeving. Voorbeelden van deze thema’s zijn bestaansrecht, nodig hebben, autonomie.

Deze fases komen ook tot uiting in de motorische vaardigheden die het kind in een bepaalde ontwikkelingsfase leert. Ze leiden tot een psychomotorisch patroon (patroon van spieren in verschillende delen van het lichaam) dat verbonden is met het ontwikkelingsthema voor die fase. Problemen, maar ook sterke kanten die iemand ontwikkeld heeft als reactie op gebeurtenissen en ervaringen in de jeugd, zijn terug te vinden in spierpatronen in het lichaam. Dat wil zeggen dat een dergelijk patroon gezien kan worden als een op dat moment passend antwoord op een moeilijke situatie, als een overlevingsstrategie, die op dit moment niet meer adequaat is en de persoon in kwestie last bezorgt, maar ook dat de positieve aspecten van het patroon vrijgemaakt kunnen worden.

Deze patronen vormen ook uitgangspunt van de therapie, in samenhang met de bijbehorende psychologische thema’s. Via lichaamsoefeningen wordt gewerkt aan bewustwording en beleving van iemands specifieke patronen, het contact met de eigen kwaliteiten, worden blokkades vrijgemaakt, de energiestroom hersteld en nieuwe mogelijkheden verkend en geïntegreerd.

Traumahulpverlening

Mensen reageren in situaties, waarin zij geconfronteerd worden met dreigend (levens)gevaar, instinctief (d.w.z. vanuit primaire biologische reflexen, een fractie vóór het verstand in actie komt) met vechten of vluchten. Wanneer men niet uit de situatie wegkan en de mogelijkheid om te bewegen niet aanwezig is, vindt bevriezing (freeze) plaats. De ademhaling stokt en de beweging bevriest. Dat geldt ook voor de emoties. Restanten van dit bevriezen, ook wel shock genoemd, kunnen dan ook op langere termijn in het lichaam aanwezig blijven en wanneer zij geactiveerd worden de vorm aannemen van o.m. angst- en paniekaanvallen, psychosomatische klachten en herbelevingen.

In de traumatherapie werken we aan herstel van de bewegingsreflexen, die in de oorspronkelijke situatie niet mogelijk waren, nl. de vecht- of vluchtreflex.  Gewerkt wordt vanuit het concept van verstoorde lichamelijke “flow”.

EMDR therapie

Daarnaast werk ik, indien geïndiceerd, met EMDR-therapie. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Hoewel PTSS nog steeds als het belangrijkste indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd heeft de ervaring geleerd dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de therapie is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Mindfulness

Oplettendheid [mindfulness]houdt in: je van elk moment bewust zijn. Oplettendheid wordt ontwikkeld door doelbewust aandacht te schenken aan dingen waar we gewoonlijk niet bij stilstaan. Het is een systematische aanpak om nieuwe manieren van controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen, gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht.

Een bekend voorbeeld is zitmeditatie, waarbij je besluit om gedurende een vastgestelde tijd (bijvoorbeeld 20 minuten) op een vastgestelde plaats te gaan zitten.De bodyscan is een oefening om je lichaam steeds beter te leren kennen. Je doet dat door met open aandacht waar te nemen – alleen maar dat – wat je in je lichaam merkt. Nog een voorbeeld is loopmeditatie. Je loopt, zonder haast, zonder bestemming. Het lopen zélf is je doel. Ook als je doelgericht en planmatig de tijd neemt om stap voor stap gevoelens te onderzoeken.

Seksuologische therapie

Individuele therapie of relatietherapie
Zie ook: Praktijk voor Seksuologische Therapie
Website: http://www.pvst.nl/

Mijn activiteiten in Cordium zijn:

  • Individuele therapie
  • Relatietherapie

Praktijk:

Op afspraak; de eerste sessie bestaat uit een intakegesprek.

Kosten per sessie:

Alle zorgverzekeraars vergoeden Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) vanuit het basispakket. Hierbij is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel is een verwijzing via de huisarts noodzakelijk. Daarnaast, afhankelijk van de afgesloten verzekering en de diagnose, worden soms sessies vergoed uit de aanvullende verzekering. Als er geen recht (meer) is op vergoeding zijn de kosten per sessie EUR 89,-

Contact

Mijn contactgevens zijn:
Telefoon  :  024-3227803
E-mail  :  josettevanluytelaar@gmail.com

http://www.cordium.nl/josette-van-luytelaar/