Psychologenpraktijk Nijmegen | Els van Heek

Els van Heek

Contact opnemen

Psychologenpraktijk Nijmegen | Els van Heek

De psychologie praktijk in Nijmegen van Els van Heek is gevestigd in het Medisch Centrum Nijmegen Oost. Wij bieden in onze praktijk vakkundige begeleiding voor eerstelijns psychologische hulp en gezondheidszorg-psychologie.

Psychologenpraktijk Els van Heek
Berg en Dalseweg 61-63
6522 BB Nijmegen
T. 06 - 26 47 34 22
E. info@ppevh.nl
W. http://www.ppevh.nl/

Drs. Els van Heek
Gespecialiseerd in:
- partner- en relatietherapie
- EMDR-therapie
- mindfulness en ACT
- beroepskeuze- en loopbaanbegeleiding

De praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum Nijmegen Oost. Hier vindt u naast onze praktijk ook andere zorgaanbieders zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundepraktijk en een apotheek.

Afspraak maken/ intake gesprek:

U kunt zich telefonisch aanmelden op werkdagen op nummer 06 - 26 47 34 22. Spreekt u bij geen gehoor de voicemail in met uw naam en telefoonnummer. Ik bel u dan zsm terug.

Ook is het mogelijk de aanmelding per e-mail te doen( info@ppevh.nl). Vermeld altijd uw naam en telefoonnummer. Ik neem dan contact met u op om zo snel mogelijk een eerste afspraak te maken.
Huidige wachttijd: binnen 5 werkdagen eerste gesprek.

Wanneer kunt u zich aanmelden?

Als u:

 • zich angstig voelt en activiteiten vermijdt
 • zich somber voelt
 • veel piekert
 • werk- of studieproblemen heeft
 • regelmatig ruzie heeft met uw partner
 • samen met uw partner wilt werken aan uw relatie
 • iets ernstigs heeft meegemaakt ( ziekte, verlies van een naaste)
 • 'vage' lichamelijke klachten heeft (hoofdpijn, maagpijn)
 • problemen heeft met het ouder worden
 • klachten op seksueel gebied heeft
 • opvoedingsproblemen met uw kinderen heeft

en u wilt niet langer denken ‘ik moet er alleen uitkomen’ of  ‘het moet eerst erger worden’ dan kunt u contact met mij opnemen.

Wat kunt u verwachten na aanmelding?

In de eerste twee sessies inventariseer ik uw klachten met u en bespreken we samen wat u van de therapie verwacht. U krijgt dan zicht op wat ik voor u kan betekenen. Na afstemming van uw vraag en mijn behandelingsmogelijkheden bespreken we de verwachte duur van de behandeling. In het begin van de behandeling zijn de gesprekken veelal wekelijks. Na ongeveer vier keer wordt de frequentie lager. Regelmatig houden we een tussentijdse evaluatie en stellen we de behandeling indien nodig bij.
De behandeling sluiten we af met een evaluatie op grond van bereikte doelen en maken we een terugvalpreventieplan.

Behandelmethodes

Bij de behandeling van klachten in de eerste lijn werk ik eclectisch. Dit betekent dat ik me, afhankelijk van de te behandelen problematiek, bedien van verschillende technieken of behandelmethodes. Naar aanleiding van uw persoonlijke situatie bepalen we samen de keuze voor de therapievorm.

Ik ben geschoold en ervaren in :

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), de methode bij uitstek voor het behandelen van trauma's.
 • Meer info op: http://www.act-emdrcentrum.nl/emdr
 • Rationele Emotieve Therapie (RET), een methode om ongewenst gedrag of emoties om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties.
 • Emotionally Focused Therapy (EFT), th erapie gericht op het herstellen of aangaan van een veilige en ondersteunende verbinding in de partnerrelatie.
 • Informatie: eft.nl
 • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), op accepterende wijze leren omgaan met klachten, gedachten en ervaringen.
 • Informatie: acbsbene.nl
 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), aandachtsgerichte therapie, dit wordt ook mindfulness beoefening genoemd. Informatie: nouddehaas.nl
 • Oplossingsgerichte Korte Therapie, een systeemgericht interventiemodel om blijvende positieve verandering bij de cliënten bewerkstelligen.
 • Behandeling van kinderen en adolescenten.
 • Beroepskeuzepsychologie en loopbaanbegeleiding.
 • Begeleiding bij seksuele problemen.

Behandelvormen

De klachten en ervaren problemen zijn in eerste instantie bepalend voor de gekozen behandelvormen:

 • Individuele behandeling
 • Behandeling van u en uw partner samen
 • Gezinstherapie

Overleg

Wanneer u hier toestemming voor geeft vindt er voorafgaande aan en gedurende de behandeling regulier afstemmings- en terugkoppelingsoverleg plaats met verschillende betrokken disciplines. In de praktijk zijn dit de huisarts, de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werkende, de fysiotherapeut, de logopedist en de voedingsdeskundige.

Doorverwijzing

Als de problematiek vraagt om een meer specialistische en langdurende hulp, dan wordt u een doorverwijzing voorgesteld naar de Specialistische GGZ (voorheen tweedelijns hulpverlening), zoals bijvoorbeeld een psychotherapeut of een psychiater. Dit gebeurt in overleg met u, de huisarts en met de Specialistische GGZ.

Over Els van Heek

Na mijn studie psychologie (afstudeerrichting klinische- ontwikkelingspsychologie) was ik jarenlang werkzaam als beroepskeuze- en loopbaanpsycholoog en hield ik mij bezig met arbeidsgerelateerde problematiek. Ik begeleidde mensen bij het maken van keuzes voor beroep en/of loopbaan en ondersteunde hen in hun persoonlijk functioneren in werk- en aanverwante situaties. Trainingen gaf ik op het gebied van persoonlijke effectiviteit, stressmanagement, solliciteren, gespreksvaardigheden, faalangstreductie, assertiviteit en time-management. Naast werkgerelateerde problematiek groeide mijn belangstelling voor het functioneren van de mens binnen andere levensgebieden.

Sinds 2004 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog in de eerste lijn gezondheidszorg. Dit spreekt me aan omdat deze vorm van psychologische zorg toegankelijk is voor iedereen. Mensen kunnen snel geholpen worden en een paar gesprekken zijn vaak voldoende om hen weer op weg te helpen. Om me hierin te specialiseren behaalde ik de kwalificatie eerstelijnspsychologie. Mijn werkwijze is betrokken, activerend, resultaat-, oplossings- en gedragsgericht. Door zelf zo open en onbevangen mogelijk te zijn, geef ik andere mensen de ruimte om weer te vertrouwen op hun eigen kracht en mogelijkheden. De begeleiding is meestal kortdurend en afgestemd op uw vraag en situatie. Vaak is een klein duwtje voldoende om weer verder te kunnen. Vanuit de overtuiging dat u zelf de meeste know-how in huis heeft- maar vaak niet het besef of de strategie om deze te gebruiken- zoeken we samen naar de volgende stap. Hierbij kan ik wijzen op gevaren en mogelijkheden. Ook kan ik tips en concrete suggesties geven. Soms houd ik een spiegel voor, bevestig ik dat u op de goede weg bent of haal ik naar de oppervlakte wat u diep van binnen allang weet en voelt.