Missie PsyZorg, bestuur en e-mail

PsyZorg heeft als missie onze cliëntendoelgroep een snelle verwijzing te bieden naar samenwerkende GZ-psychologen in de eerste lijn van Nijmegen en omgeving. Door onze samenwerking is er onderlinge bekendheid van de verschillende specialismen bij de psychologen. Door gezamenlijke deskundigheidsbevordering blijft onze kennis up-to-date. Bovendien maken we afspraken over waarnemingsregelingen en wachtlijsten. Tot slot nemen we onze beroepscodes serieus en volgen de privacywetgeving stipt op.

Het bestuur van de Vereniging PsyZorg Nijmegen e.o. wordt op dit moment gevormd door drie van haar leden:
Sophie de Jong, voorzitter; GZ-psycholoog
Saskia de Jager, secretaris; GZ-psycholoog
Marian Vromen, penningmeester; GZ-psycholoog

PsyZorg Nijmegen e.o. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 58807675.
Voor algemene vragen kunt u bij ons terecht via het e-mailadres: info@psyzorgnijmegen.nl