Missie PsyZorg, bestuur en e-mail

PsyZorg heeft als missie onze cliëntendoelgroep een snelle verwijzing te bieden naar samenwerkende GZ-psychologen in de eerste lijn van Nijmegen en omgeving. Door onze samenwerking is er onderlinge bekendheid van de verschillende specialismen bij de psychologen. Door gezamenlijke deskundigheidsbevordering blijft onze kennis up-to-date.

Het bestuur van de Vereniging PsyZorg Nijmegen e.o. wordt op dit moment gevormd door drie van haar leden:
Sophie de Jong, voorzitter; GZ-psycholoog
Saskia de Jager, secretaris; GZ-psycholoog
Marian Vromen, penningmeester; GZ-psycholoog

Voor vragen kunt u bij ons terecht via het e-mailadres: info@psyzorgnijmegen.nl