Peters Psychotherapie - Praktijk voor congnitieve gedrags en directieve therapie

Wilma Peters

Peters Psychotherapie - Praktijk voor congnitieve gedrags en directieve therapie

Adres:
Peters Psychotherapie Praktijk voor cognitieve gedrags- en directieve therapie
Kerkenbos 1002
6546BA Nijmegen
Telefoon: 024 3446211
info@pptherapie.nl
http://www.pptherapie.nl

Over Wilma Peters

Elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen unieke klachtenbeeld. In de behandeling zijn wij erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar problematiek. Door zoveel mogelijk aan te sluiten voorkomen we dat een behandeling te kort (te weinig omvattend) of te lang (te veel omvattend) is. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de protocollaire behandeling van tal van stoornissen. Wij bepalen op basis van diagnostiek welke onderdelen van welke protocollen zinvol zijn, dit bespoedigt de behandeling.

Onze praktijk kenmerkt zich door een nuchtere werkwijze waarbij wij samen met u zoeken hoe de problemen in elkaar zitten. In onderling overleg worden concrete doelen gesteld waarna wij op basis van onze kennis een concreet therapieplan aan u voorstellen. Wij vinden het belangrijk dat u zelf leert hoe u weer grip kunt krijgen op uw klachten.

Wij maken veel gebruik van bewezen technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Hoe men denkt (cognitie) en hoe men doet (gedrag) bepaalt immers voor een groot deel hoe men zich voelt. (zie voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie de website van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie www.vgct.nl).
Maar wij kunnen en doen ook meer, bijvoorbeeld:
Directieve therapie (vaak kortdurend, pragmatisch, klachtgericht)
EMDR (bij traumatische ervaringen; zie voor meer info www.emdr.nl)
Partner-Relatietherapie (bij relatieproblemen)
Systeemtherapie (bij gezinsproblematiek en opvoedingsproblemen)
Behaviouristische therapie (bijvoorbeeld bij chronische vermoeidheidsklachten, leren omgaan met medische beperkingen)
Cliëntgerichte Psychotherapie (inzichtgevende therapie)

Registraties:
KP
PT
NIP eerstelijnspsycholoog,
KIBG keurmerk
LVVP gevisiteerd