Psychologen praktijk Verkaart & Bekkers Nijmegen - Wilma Bekkers

Wilma Bekkers

Psychologen praktijk Verkaart & Bekkers Nijmegen - Wilma Bekkers

Adres:
Psychologenpraktijk Verkaart&Bekkers
St. Annastraat180
6525GW Nijmegen
024 3555239
info@verkaartbekkers.nl
www.verkaartbekkers.nl

Over Wilma Bekkers:
Onze praktijk biedt een deskundig totaalaanbod aan hulp. We staan voor integriteit, respect en vertrouwen. Os doel is te komen tot meer kwaliteit van leven. We zijn laagdrempelig en streven ernaar geen wachtlijst te hebben. Meestal kunt u voor de BGGZ binnen twee weken tercht.
We werken vanuit een eerstelijnsgezondheidscentrum waar tien huisartsen en verschillende paramedische disciplines werkzaam zijn waarmee desgewenst samen gewerkt wordt.
We bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ.
Als GZ-Eerstelijnspsycholoog doe ik met name kortdurende behandelingen bij volwassenen met een groot scala aan licht tot matig ernstige klachten en problemen. Te denken valt aan angst en paniek, stemmingsklachten, somatoforme klachten, overbelasting en verwerkingsproblemen. Bovendien heb ik me gespecialiseerd in seksuele problematiek.      Ik kijk analytisch en breng samen met u structuur aan en maak daarbij gebruik van elementen uit de psychodynamische therapie, uit de cognitieve therapie en werk zo mogelijk oplossingsgericht.  Daarbij houd ik rekening met de wensen en mogelijkheden van elke client en probeer steeds klachten en problemen te plaatsen in de context van de client.
Onze praktijk heeft een kwaliteitsstatuut en we zijn gevisiteerd door het LVVP
U kunt zich dagelijks telefonisch aanmelden. U treft dan de telefoniste en ik bel u dan aan het eind van de dag terug. Via onze website is ook een mogelijkheid.

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Psycholoog NIP
Seksuoloog