EEG Resource | dr. Rien Breteler

Rien Breteler

EEG Resource en neurofeedback | dr. Rien Breteler

Adres:
EEG Resource en neurofeedback
Kronenburgersingel 225
6511 AR Nijmegen
024-7503478
info@eegbiofeedback.nl
http://www.eegbiofeedback.nl

Over Rien Breteler
Dr. Rien Breteler is sinds 1984 werkzaam als psycholoog in de persoonlijke gezondheidszorg. Sinds 1987 is hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de sectie klinische psychologie. Vanaf 2003 houdt hij zich bezig met neurofeedback. Hij is voormalig voorzitter van de sectie Neurofeedback van het Nederlands Instituut voor Psychologen NIP en was secretaris van de stichting Applied Neuroscience. Rien Breteler is Hij werkt als psycholoog in de praktijk aan de Kronenburgersingel in Nijmegen. Tegenwoordig alleen nog beschikbaar voor biofeedback behandelingen niet meer voor GBGGZ behandelingen.

neurofeedback-eeg
EEG diagnostiek

Rien heeft er actief aan bijgedragen dat neurofeedback een steeds belangrijker bijdrage aan de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg levert, vooral daar waar psychotherapie en farmacotherapie tekortschieten. Nu is die trend al waarneembaar bij ADHD. Steeds meer ouders kiezen voor neurofeedback vanwege de bij-effecten van medicijnen. Rien Breteler is als psycholoog vanuit Nijmegen betrokken bij verschillende studies naar voorwaarden voor een effectieve toepassing van neurofeedback.

Registraties:
GZ psycholoog BIG,
geregistreerd neurofeedbackpsycholoog NIP
BCIA-BCN gecertificeerd.
Rien is gecertificeerd volgens de kwaliteitseisen van het NIP.

U zoekt naar psychologen met kwaliteit en persoonsgerichte zorg in Nijmegen. GZ-psycholoog Rien Breteler is verbonden aan EEG Resource. Dit instituut biedt Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg en neurofeedbacktherapie, voor een breed scala aan klachten zoals ADHD, angst, dyslexie, epilepsie, niet aangeboren hersenletsel en slaapklachten. Informeer ook naar de behandeling van andere klachten die uw functioneren belemmeren. EEG Resource is een contractvrije praktijk. Neurofeedback wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

In de Verenigde Staten is neurofeedback al jaren een populaire behandelvorm in de geestelijke gezondheidszorg. In Nijmegen heeft EEG Resource, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen tele-neurofeedback ontwikkeld: neurofeedback waar en wanneer u dat wilt. Neurofeedback wordt op deze manier toegankelijk voor een breed publiek. Zonder medicatie, onder begeleiding van een psycholoog.

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij medicatie zoals Ritalin, Concerta of antidepressiva zoals Seroxat en Prozac niet nodig is. Door gerichte feedback van het EEG signaal met beeld of geluid leert de cliënt zijn hersenactiviteit in de gewenste richting te veranderen. Feedback komt  overal voor: kijk maar in een spiegel en je krijgt al feedback over je uiterlijk. Ook bij bewegen maken we gebruik van (geautomatiseerde) feedback, denk aan fietsen. Vroeger heb je dat moeten leren, nu zit het in je systeem. Bij pianospelen, voetballen en wii - feedback is overal.  Neurofeedback bestaat al sinds de jaren zestig, maar wordt de laatste tijd – mede dankzij recente technische ontwikkelingen – steeds vaker toegepast in de zorg. In Nijmegen houdt EEG Resource houdt zich al ruim tien jaar bezig met vernieuwende technieken in de geestelijke gezondheidszorg. EEG Resource maakt neurofeedback ook thuis toegankelijk. De begeleiding is in handen van een psycholoog.