Psychologenpraktijk Mens en Focus Nijmegen | Marjon Verheul

Marjon Verheul

Psychologenpraktijk Mens en Focus Nijmegen | Marjon Verheul

Adres:
Psychologenpraktijk Mens en Focus
Oranjesingel 60
6511NX Nijmegen
0634985888
info@mensfocus.nl
http://www.mensfocus.nl

Over Marjon Verheul:
Welkom op de website van psychologenpraktijk Mens en Focus!
De praktijk is opgericht door Drs. Marjon Verheul en is gericht op begeleiding van mensen met diverse psychische klachten. Het gaat om de Basis GGZ (voorheen: eerste lijnszorg) en dat betekent toegankelijk voor iedereen, net als bij de huisarts. De werkwijze is persoonlijk, klacht- of probleemgericht, inzichtelijk en kortdurend. Er wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte technieken en indien nodig EMDR en schematherapie..
Drs. Marjon Verheul heeft ruime ervaring met diagnostiek en behandeling van volwassenen en jong volwassenen vanaf 16 jaar. Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van coaching, trainingen en workshops. Marjon heeft tevens gedurende tien jaar een management functie bekleed binnen een zorginstelling en heeft daarbij ook psychologen begeleid en super visie gegeven. Zij heeft sinds maart 2011 een eigen praktijkruimte in Nijmegen Oost en probeert na uw aanmelding zo spoedig mogelijk een afspraak met u te plannen. Er zijn voldoende afspraakmogelijkheden. Behandeling: Zie voor een overzicht de website.
Coaching:
Bij coaching gaat het vooral om het optimaliseren van de relatie tussen de persoon en de werkomgeving. Coaching kan geïndiceerd zijn wanneer mensen problemen ervaren in de werksituatie of er een duidelijke vraag is naar ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om de huidige of toekomstige functie beter of naar behoren te kunnen uitvoeren. Coaching kan plaats vinden op eigen initiatief, of na overleg met werkgever of bedrijfsarts. Coaching kan tevens volgen op een klinisch-psychologisch traject.
Na een oriëntatiefase (eventueel in overleg met werkgever) wordt zo concreet mogelijk de doelstelling geformuleerd. Daarna wordt een plan van aanpak besproken waarin aangegeven wordt welke interventies ingezet kunnen worden. Indien er overeenstemming is, zal gestart worden met de uitvoering van het plan van aanpak. Tussentijds zal regelmatig geevalueerd worden of de focus van coaching nog de juiste is. Maatwerk is daarbij van belang.
Mogelijke hulpvragen kunnen liggen op het gebied van: Interactie vraagstukken, Management coaching, Coaching bij veranderingsprocessen, Effectiever leren werken, Grenzen aangeven/ Assertiviteitsproblemen, Conflicthantering
Supervisie:
Tegenwoordig wordt om verschillende redenen gekeken naar doelmatigheid en effectiviteit van therapie. De cognitieve gedragstherapie is daarbij bij verschillende stoornissen onderzocht en bewezen effectief gebleken. Ook is deze behandelwijze opgenomen in diverse richtlijnen. Bent u als psycholoog reeds gestart met de opleiding tot gedragstherapeut of bent u van plan te starten en zoekt u daarbij een super visor dan kan dat bij Psychologenpraktijk Mens en Focus vanaf januari 2012. Ik werk als volgt als geregistreerd super visor van de VGCT: Bij aanvang formuleert de supervisant toetsbare leerdoelen die tussentijds en bij afsluiting geëvalueerd worden. De Focus ligt op de leerdoelen maar tussentijds kan er ruimte zijn voor andere zaken die aan de orde komen die voor de supervisant op dat moment tevens van belang zijn. Een leerdoel kan ook vervangen worden door een ander leerdoel wanneer er voldoende is stilgestaan bij een eerder leerdoel. De supervisant wordt gevraagd na iedere super visie een reflectieverslag te maken  en deze te mailen voor de eerst volgende Super visie. Op deze wijze wordt de focus bewaakt en blijft er een duidelijke en heldere lijn bestaan in de super visie bijeenkomsten. Aan het eind heeft u dan een volledig verslag van al uw supervisie bijeenkomsten. Een supervisie bijeenkomst duurt 45 minuten. U kunt voor verdere informatie ook altijd even bellen.

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)
Gedragstherapeut VGCT (vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie)