Psychologenpraktijk Perspectief | Marian Vromen

Marian Vromen

Psychologenpraktijk Perspectief Nijmegen | Marian Vromen

Adres:
Psychologenpraktijk Perspectief
Bezoekadres: Bedrijvencentrum Groenestraat Nijmegen
Groenestraat 294, kamer B.2.01
Postadres: Reestraat 34
6531 JM  Nijmegen
024 – 3506950
praktijk.vromen@solcon.nl
www.psychologenpraktijkvromen.nl

Over Marian Vromen
Vanaf 1987 werk ik als psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij heb ik brede ervaring opgedaan met diverse doelgroepen (onder andere ouderen en volwassenen, psychiatrie) binnen diverse settingen. Vanaf 1998 bied ik psychologische behandeling en begeleiding vanuit mijn eigen zelfstandig gevestigde praktijk.

De praktijk in het kort:

  • psychologische behandeling en begeleiding binnen de Generalistische Basis GGZ
  • voor mensen vanaf 16 jaar
  • voor psychische en psychosociale problemen waarvoor geen acute behandeling nodig is
  • de behandeling wordt afgestemd op wat u nodig heeft
  • er is aandacht voor uw levensbeschouwelijke achtergrond
  • er is speciale aandacht voor ouderen
  • kleine zelfstandige praktijk
  • snelle start van de behandeling, geen wachtlijst;
  • nieuwe cliënten krijgen een korte telefonische intake, de eerste afspraak is op korte termijn

De behandeling in het kort:

In de behandeling ga ik er vanuit dat mensen gekleurd zijn door hun ervaringen en dat ze zelf betekenis geven aan hun ervaringen (levenslooppsychologie en waarderingstheorie). Ik maak vooral gebruik van inzicht gevende en spiegelende technieken, van focussen, rollenspellen en visualisatie. Er wordt zoveel mogelijk in het hier-en-nu gewerkt aan de hand van concrete ervaringen uit uw dagelijkse leven. Denken, voelen en handelen worden met elkaar in verband gebracht. Zo nodig wordt er gebruik gemaakt van EMDR, van technieken vanuit de schematherapie en van e-healthmodules

Het uitgangspunt in de behandeling is dat elke cliënt op zijn eigen manier betekenis geeft aan zijn leven. Hij heeft de noodzakelijke hulpbronnen in zichzelf om tot verandering te komen. Hij is verantwoordelijk voor zijn leven en zijn keuzes, hij is mede verantwoordelijk voor het veranderingsproces. U krijgt als cliënt díe hulp, die uw kracht aanspreekt en u zo snel mogelijk weer tot zelfredzaamheid en zelfstandigheid brengt.

De concrete behandeling wordt afgestemd op de problematiek en op de eigenheid van u als persoon. Er wordt uitgegaan van de behandelvormen die effectief bewezen zijn en passen bij de multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen van de GGZ.

Belangrijke anderen kunnen op uw verzoek bij de behandeling betrokken worden.

Registraties:
GZ-psycholoog BIG; BIG-registratienummer: 69059312525
Registerpsycholoog NIP, eerstelijnspsycholoog
Keurmerk Christelijke Zorg
Basisopleiding Schematherapie
Basisopleiding EMDR
AGB-code praktijk: 94003109
AGB-code zorgverlener: 94003594