Psychologenpraktijk Arends Nijmegen | Lidwine Arends

Lidwine Arends

Psychologenpraktijk Arends Nijmegen | Lidwine Arends

Psychologenpraktijk Arends

Adres:
Psychologenpraktijk Arends
Aldenhof 7003
6537DZ Nijmegen
024-3450585
info@psychologenpraktijkarends.nl
www.psychologenpraktijkarends.nl

Over Lidwine Arends
Als eerstelijns psycholoog werk ik net als de huisarts, de fysiotherapeut en de praktijkondersteuner in de eerstelijns gezondheidszorg. Kenmerk is dat we kortdurend werken (maximaal 12 gesprekken), de therapie oplossingsgericht is en er samenwerking mogelijk is met andere disciplines, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut voor ontspanningsoefeningen of training.
De problemen of vragen die op dit moment spelen, vormen het uitgangspunt voor de gesprekken. De aanpak is zo concreet mogelijk. Dat wil zeggen dat ik samen met jou kijk welke vaardigheden nodig zijn om zelf verder te kunnen. Het kan zijn dat je spanningen wil leren herkennen en er mee om wil leren gaan, dat je een traumatische gebeurtenis wil verwerken  bijvoorbeeld met EMDR of dat je fysieke of oncologische klachten (gehad) hebt en merkt dat het herstel niet lukt.
In de gesprekken maak ik gebruik van verschillende methodieken waar ik me de afgelopen jaren in geschoold heb. Informatie hierover vind je op de website onder de kopjes therapieën en specialisaties.

Registraties:
GZ psycholoog BIG (09051446425)
Eerstelijnpsycholoog NIP