Praktijk Hopman, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie | Ingeborg Hopman

Ingeborg Hopman

Praktijk Hopman, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie | Ingeborg Hopman

Adres:
Hopman Praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie
Prof. Korsstraat 4
6525 AL Nijmegen
024-388 83 23
http://www.hopmanpt.nl
secretariaat@hopmanpt.nl

Over Ingeborg Hopman:
Hopman Praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie BV is een praktijk voor ambulante Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologie) en Gespecialiseerde GGZ (voorheen psychotherapie)voor volwassenen.
De praktijk is in 1998 opgericht door mw. drs. I.C.W. Hopman, tevens huidige eigenaar. Sinds mei 2007 is de praktijk een BV. Sinds de start van de praktijk, in 1998, heeft er een forse groei plaatsgevonden, mede dankzij de goede samenwerking met diverse huisartsen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkenden en andere collega's uit het veld.
Ons team bestaat momenteel uit vier ervaren psychologen, te weten: 2 klinisch psychologen/psychotherapeuten en 2 psychotherapeuten.
In ons pand is tevens een psychiater gevestigd, hij is echter niet verbonden aan onze praktijk.
De praktijk beschikt over alle benodigde BIG registraties en een registratie bij de LVE/NIP. Ook is de praktijk aangesloten bij enkele beroepsverenigingen.

  • Expertise

Het is mogelijk een expertise of uitgebreid diagnostisch onderzoek bij ons aan te vragen. Hierbij wordt uitgebreid gekeken naar zowel de klachten waar u last van heeft als naar wat mogelijk aanleidingen hiervoor zijn en wat uw klachten in stand houdt. Daarnaast kan, indien gewenst, aanvullend persoonlijkheidsonderzoek worden uitgevoerd.
Op basis van gedegen diagnostiek bepalen wij welke behandeling geïndiceerd is; in overleg met de cliënt wordt het definitieve behandelplan bepaald. Vanuit onze nuchtere, maar ook efficiënte en wetenschappelijke visie en werkwijze begeleiden wij cliënten bij het bereiken van klachtenreductie, weer grip krijgen op het leven en reïntegratie in het werk.

  • Supervisie / leertherapie

Bij de klinisch psycholoog / psychotherapeut, die geregistreerd is als supervisor en leertherapeut bij de VGCT, kan supervisie of leertherapie worden gevolgd, bijvoorbeeld in het kader van een opleiding tot gedragstherapeut, GZ psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
Ook andere beroepsbeoefenaren, zoals artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen of maatschappelijk werkenden kunnen supervisie volgen.

  • Arbeidsgerelateerde zorg

Onze praktijk werkt samen met diverse arbodiensten en individuele bedrijfsartsen. Hierdoor hebben wij veel expertise opgebouwd met betrekking tot arbeidsgerelateerde zorg.
Deze zorg richt zich vooral op de individuele benadering maar onderscheidt zich door het (intensief) betrekken van de bedrijfsarts en eventueel leidinggevenden bij de behandeling.
Daarnaast worden adviezen gegeven met betrekking tot de werkplek of werksituatie en wordt de reïntegratie in het werk intensief begeleid.

Registraties:
Klinisch psycholoog FGZP
Registerpsycholoog NIP Specialist/gezondheidszorg voor een Klinisch Psycholoog
Psychotherapeut BIG
GZ psycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog
Cognitief gedragstherapeut VGCt
Supervisor/leertherapeut VGCt