Raadthuys Psychologen Groesbeek | Désirée Krol

Désirée Krol

Raadthuys Psychologen Groesbeek | Désirée Krol

Adres:
Raadthuys Psychologen (Gezondheidscentrum Op de Paap)
Op de Paap 18
6562 AL Groesbeek
024- 3970007 of
0481-371199. Van maandag tot en met donderdag tussen 08:45-12:00 uur.
info@raadthuys.nl.

http://www.raadthuys.nl

Over Désirée Krol
“Sinds 2000 ben ik een praktijk gestart. Ik heb me sindsdien bekwaamd in diagnostiek en behandeling van ernstig trauma bij (jong) volwassenen (recent, verleden en NAH), waardoor stemmings-, angst-, dwang- en seksuologische problemen kunnen ontstaan, die mede aangejaagd worden door vastzittende patronen / persoonlijkheidsproblemen. Ik behandel deze vraagstukken mede vanuit de bredere context als partner-, relatie en/of gezinstherapeut.”
Raadthuys Psychologen biedt advies, diagnostiek en behandeling voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Wij concentreren ons op uw specifieke vraag en/of klacht en leveren maatwerk. Immers, elk mens is uniek. En elke situatie is uniek.
Wij kunnen u verder helpen bij oa angsten, somberheid, relatieproblemen, seksuele problemen, …
Wij behandelen ook kinderen en jeugd. In ieder gezin doen zich wel eens moeilijkheden voor met de kinderen, dit hoort nu eenmaal bij het opgroeien. Meestal vindt u als ouders wel oplossingen, soms met steun van anderen. Bepaalde problemen in de ontwikkeling kunnen echter het uiterste vragen van uw kind en van uzelf. Komt u er samen niet uit, dan is het wenselijk een hulpverlener in te schakelen. Als u zich bij ons aanmeldt, gaan we samen met u op zoek naar de oorzaak van de problemen en naar oplossingsmogelijkheden.
Bij ontwikkelingsproblemen kunt u denken aan: doen zonder nadenken (impulsiviteit), druk, verbeweeglijk gedrag (hyperactiviteit), depressieve gevoelens, … Kijk op onze website voor een volledig overzicht.

Neuropsychologie
De neuropsychologie richt zich (kort gezegd) op de relatie tussen hersenen en gedrag. Mensen die tijdens de loop van hun leven een beschadiging in de hersenen hebben gekregen worden mensen met `Niet Aangeboren Hersenletsel’ genoemd. Een hersenletsel oplopen is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Een aantal mensen ondervindt blijvend hinder en beperkingen in hun dagelijks leven.
Met welke vragen kunt u terecht?
U kunt vragen krijgen over hoe het nu verder moet als bijvoorbeeld het (zichtbare) herstel niet (meer) zo vlot verloopt. In dat geval kan de neuropsycholoog hulp bieden. Veel gehoorde en uit onderzoek gebleken klachten zijn:

  • vergeetachtigheid, traagheid in denken en handelen (veranderingen in kennis en kunde)
  • sneller prikkelbaar, ongeremder (karakterveranderingen)
  • emotioneler, somberder (emotionele veranderingen)

Voor partners en naasten betekent het vaak een verandering van taken, een toename van de zorg(last) en een verandering van de relatie met de getroffene.